Resmi Gazetede Yayımlanan Milyonları İlgilendiren Değişiklikler

Yayınlama: 03.01.2023
97
A+
A-

 

Mülkiye Başmüfettişi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başdanışmanı Mahmut Esen, 28-20 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve milyonları ilgilendiren değişiklikleri tek tek analiz ederek özet halinde çıkarmıştır.

 

Bu verimli çalışmadan sizlerin de faydalanabileceğini düşünerek paylaşmak istedim.

İşte Esen’in değişikliklerle ilgili analizi…

 

Konu:28-30 Aralık 2022 günlü R.G. yay. kanun/idari mevzuat hk.

1-22.12.2022 GÜN VE 7429 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KHK DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR.

Bu bağlamda;

-Özelleştirme Kanununa eklenen geçici madde ile TCDDY ve TDİAO işletmelerine ait  işletme hakkı/devri yöntemiyle özelleştirilmiş bazı limanlara ilişkin sözleşme süreleri 49 yıl olacak şekilde  uzatılmıştır.

-BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına olan borçları Hazineden alacağı görevlendirme bedelleri karşılığında terkin edilmiştir.

-Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma limiti 200 milyar TL artırılmıştır.

-Petrol arama ve sondaj faaliyetlerinde çalışan işçilere geceleri fazla çalışma yaptırılabilecektir.

– Oturma izni olan yabancılar  ve sağlık sigortası bulunmayanların GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

-Elektrik Piyasası Kanununa “Anlaşmalı olduğu kullanıcıların tüketim/üretim programlarını yönetmek, onlar adına elektrik enerjisi alınması/satılmasına ilişkin piyasa işlemlerini yürütmek üzere “toplayıcı” ve “toplayıcılık faaliyeti” ne ilişkin düzenleme getirilmiştir.

-Kapatılmış olan OHAL İnceleme Komisyonu işlemleri bundan böyle yürütecek olan ilgili kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir.

– Sendika üyesi memurlara yapılan destek ödemeleri konusu yeniden düzenlenmiştir.

Ödemeler hizmet kolundaki memurların yüzde ikisinden daha az üyesi olan sendikalara bağlı memurlara toplu sözleşme desteği (250 TL); işkolundaki memurların yüzde ikisinden fazla üyesi olan sendikaya bağlı memurlara ise (707 TL) toplu sözleşme ikramiyesi adı altında 3 ayda bir yapılacaktır.

-TEDAŞ’ın 2.000 TL altındaki elektrik alacakları tahsil edilmeyecek, diğer alacakları ise yapılandırılacaktır.

2-2006 yılında kabul edilmiş olan Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar ( yan ödemeler)  2023 yılında da uygulanacaktır. Ekli cetvellerde sadece  uzman ve başöğretmen unvanını kazananlara yapılacak ek ödeme oranlarında  Öğretmenlik Temel Kanunu bağlamında bir değişiklik yapılmıştır.

(Sözü edilen yeni düzenlemeye göre: 2022 memur maaş katsayılarına göre; uzman öğretmenlere 1.901 TL, başöğretmenlere ise 3.803 TL ilave ödeme yapılacaktır.)

3-Banka ve aracılık yapan kuruluşların aracılık yaptıkları menkul kıymetlerin alım satımları farklarından yapmaları gereken % 15 gelir tevkifatının alınmaması/düşürülmesine kararlarının süresinin 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

4- Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yayınlanmış; Tebliğ ile küçük su sayaçlarının ayar/ tamir ücretleri 21,1 TL den ( % 127   48 TL  ye yükseltilmiştir.

5– İşsizlik Sigorta Fonundan yapılmakta olan işveren sigorta prim destek ödemeleri uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

6– GSS olup (primini ödeyemediği için) sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler devlet hastaneleri/üniversitelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları 31.12.2023 sonuna kadar uzatılmıştır.

7- 1 Ocak 2023 Pazar günü saat 00.00 başlayarak  24.00 kadar Ankaray/Marmaray/İzban seferleri ücretsiz olacaktır.

8– Rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan elektrik üretim faaliyeti için yapılan başvuruların teknik değerlendirmelerinin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte kapsamlı ek/değişikler yapılmıştır.

9- Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine yönelik Yönetmelikte çok yönlü ek/değişiklikler yapılmıştır.

10-Rekabet ortamının ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanmasını vb. amaçlarla ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmış, 2015 yılında yayımlanmış olan önceki yürürlükten kaldırılmıştır.

11- Kamu ihaleleri ikincil mevzuatında değişiklik yapılmış, uygulama yönetmelikleri ve Genel Tebliğde yer alan” bankalardan temin edilecek belgeler” “banka referans mektubu” ibareleri bu bağlamdaki düzenlemeler kaldırılmıştır.

Bilişim hizmet alım ihalelerinde istenecek belgeler belirlenmiştir.

12- 2023 yılı Aşık Veysel Yılı Olarak kutlanacaktır.

13- Kuveyt Kızılay’ı ile AFAD arasında Antalya’da afet ve yangın koruma merkezi kurulması için 4,1 milyon ABD Doları tutarında hibe anlaşması imzalanmıştır.

14- % 122,93 oranında belirlenmiş yeniden değerlendirme oranı göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca   2023 yılında uygulanmak üzere belirlenmiş vergi ve harçlara ilişkin  Tebliğler yayınlanmıştır.

MTV/Emlak Vergisinde % 61,5 oranı uygulanmıştır.

Konutlarda su tüketim miktarları üzerinden alınan ÇTV metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,5 TL belirlenmiştir.

15– EPDK tarafından 1.01.2023 tarihinden sonra geçerli olacak elektrik tarifesi yayınlanmıştır.

1 Ekim 2022 tarihinden  beri geçerli tarifeye göre konutlarda; düşük kademe fiyatlarında kWh başına iki kuruş  (% 1,3 oranında) zam yapıldığı; TT sanayi elektriğinde ise 69 krş ( % 17 )  indirime gidildiği görülmektedir” diyor Esen.

 

Bu verimli çalışmasını benimle paylaşan Sayın Esen’e ayrıca teşekkür ederim.

 

 

 

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.