Nasıl kurulduğu tartışmaları bir tarafa PKK, 1978-1980 sıkıyönetim/askeri (örfi) idare döneminde örgütlenme sürecini tamamlamış ve 12 Eylül darbesi sonrası ortaya çıkmıştır. 12 Eylül döneminde, özellikle Güneydoğu’da ve genelde Türkiye’nin her bölgesinde Kürtlere uygulanan sistematik baskılarla PKK için uygun bir zeminin oluştuğu söylenebilir. Sadece Diyarbakır Cezaevi’nde uygulanan insanlık hatta hayvanlık dışı işkencelerle bir başkaldırı...
12.05.2022
0
447
Kanaatime göre 21. Yüz yılda etnik-sınıfsal-dini-la dini silahlı hiçbir örgütün ve şiddetin egemenlere hizmet dışında toplumsal bir yararı yoktur. Bu nedenle meşruiyeti de söz konusu olamaz. Şiddet artık modern devletlerin tekelindedir. Modern devlet, ölüm kusan silahları, düzenli ordusu, operasyonel timleri, polis ve milisleri ile bir bütün olarak şiddeti yönlendirebilmektedir. Gerektiğinde...
06.05.2022
0
416
Türkler ve Kürtler arasında tarih boyunca bir savaş yaşanmamıştır. Ancak coğrafyamızın emperyalistler tarafından parsellenmesi sonucu Kürdistan’ın bölünmesi ve kadim halkların dağılması travmalara ve savaşlara yol açmıştır. Bugün de ülkemiz özelinde halklar arasında bir savaş ve çatışma söz konusu değildir. Yaşadığımız sorunlar, en başından itibaren siyasal sistemden ve “Türklük” dayatmasından kaynaklanmaktadır....
27.04.2022
0
474
Siyasal ve toplumsal sorunlarımızın esas nedeni siyasal düzendir. İmparatorlukların çöküşüyle başlayan küresel krizler günümüze kadar aralıksız devam etmektedir. Ulus devletlerin istikrar için çözüm olmadığı, tersine sorunları daha da derinleştirdiği ortadadır. 20’nci yüzyılın başından itibaren milliyetçilikle beslenen ulus devlet yapılanmaları dünyanın hiçbir bölgesinde barış ve istikrar unsuru olamadı. Yükselen etnik milliyetçilik ve ırkçılık Avrupa...
19.04.2022
0
493
28 Şubat 2022 tarihinde Ankara Bilkent-Sakarya salonunda Türkiye siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi gerçekleştirildi. Millet İttifakı‘nı oluşturan 6 parti, ortak irade ve ortak ilkeler ortaya koyarak bir mutabakat metni imzaladılar. Türkiye’nin çatışmacı, kavgalı mevcut siyasal ortamında temel ilkeler etrafında birleşmek ve bir mutabakat metni imzalamak hiç kuşkusuz tarihi...
07.03.2022
0
527
Tiranlık Üzerine… Konuya girmeden önce, izninizle huzurunuzda HDP Milletvekili, tek başına bir adalet ordusu gibi adalet ve hukuk mücadelesini veren, Ömer Muhtar gibi cesur olan Sn. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na teşekkür etmek istiyorum. 28 Şubat sürecinde fişlenmem, yürüyen 28 Şubat ve TRT World hakkında açtığım davalarımla ilgili Sn. Gergerlioğlu, Adalet Bakanının...
23.01.2022
0
224