canavarlaştırır!

Modern çağların en büyük ve güçlü siyasal, askeri ve ekonomik organizasyonları devletlerdir. Modern devletin en belirleyici özelliklerinden biri de şiddet araçlarına sahip olması ve şiddeti meşru bir yöntem olarak uygulamasıdır. Modern devletlerin sorgulanamayan bu özelliği, gerçek yüzlerini göstermeseler de yönetimleri ve kimi yöneticileri azgınlaştırmakta ve bir canavara dönüştürmektedir. Ceberut yönetimlere...
27.08.2022
0
257