Bütün varlıklar birbirlerine bağlıdır, yan yanadır, iç içedir, uzak yakın komşudur, birbirinin etkisinde kalır. Yine de aralarında bir engel, bir berzah vardır, evrensel düzeni bozacak şekilde karışmazlar. Bunu sağlayan da tabiattaki fenomenlerin bir yandan birbirlerini çekerken bir yandan da birbirlerini itmeleri ve o muhteşem evrensel dengeyi sağlamalıdır. Ay ve dünyanın...
15.11.2022
0
47